Słowniczek / Glosariusz

diagnostic odds ratio (DOR) – diagnostyczny iloraz szans (DOR)

Szansa, że ktoś z interesującą nas chorobą docelową otrzyma pozytywny wynik testu diagnostycznego podzielona przez szansę, że ktoś nieposiadający tej choroby otrzyma pozytywny wynik takiego testu.

Synonimy:

DOR

Pełne objaśnienie:

Diagnostyczny iloraz szans jest pojedynczym wskaźnikiem tego, jak bogaty w informacje jest test diagnostyczny. Wskaźnik ten jest niezależny od chorobowości, czy prawdopodobieństwa wystąpienia interesującej nas choroby docelowej przed badaniem (inaczej niż w przypadku dokładności diagnostycznej).

Diagnostyczny iloraz szans rozciąga się od zera do nieskończoności. Diagnostyczny iloraz szans wynoszący dokładnie jeden oznacza, że równie prawdopodobne jest, iż test będzie miał wynik pozytywny niezależnie od tego, czy ktoś posiada daną chorobę, czy nie.

Wyższe wartości diagnostycznych ilorazów szans wskazują na lepsze wyniki testu.

Zobacz również:

szanse, iloraz szans, dokładność testu diagnostycznego

Udostępnij:
social social