Słowniczek / Glosariusz

data fishing (data dredging, data-driven analysis) – łowienie danych (wydobywanie danych, analiza oparta na danych)

Analizy informacji zebranych w trakcie badania bez wcześniej określonych pomysłów na to, czego szukać.

Synonimy:

wydobywanie danych, analiza oparta na danych

Pełne objaśnienie:

Łowienie lub wydobywanie danych odnosi się do analiz, które są wykonywane bez uprzednio określonych pytań badawczych. Przy łowieniu danych istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania wprowadzających w błąd wyników, które wynikają z przypadku występującego w następstwie testów wielokrotnych porównań statystycznych. Problem ten ulega pogorszeniu poprzez błąd wybiórczego raportowania; tj. zgłaszania jedynie tych wyników, które są “istotne statystycznie”.

Zobacz również:

testy wielokrotnych porównań statystycznych

Udostępnij:
social social