Słowniczek / Glosariusz

cut-off value (cut-off point, cut point, threshold) – wartość graniczna (granica, limit, próg)

Przy testach diagnostycznych lub badaniach przesiewowych wartość stosowana do podziału wyników ciągłych na kategorie; zazwyczaj pozytywne i negatywne.

Synonimy:

granica, limit, próg

Pełne objaśnienie:

Przy testach diagnostycznych lub badaniach przesiewowych, które mają wyniki ciągłe (mierzone na skali), wartości graniczne są punktami podziału na skalach pomiarowych, w których wyniki testu dzieli się na różne kategorie; zazwyczaj pozytywne (pokazujące, że ktoś ma interesującą nas chorobę) lub negatywne (pokazujące, że ktoś nie ma interesującej nas choroby).

Przykład:

Na przykład wartością graniczną dla kogoś, kto ma gorączkę (mierzoną w skali Celsjusza) jest 37.0 (przeciętna temperatura ludzkiego ciała), granicą, poniżej której leczenie u dorosłych nie jest zalecane jest 38.9, a granicą, poniżej której gorączka zazwyczaj nie jest niebezpieczna jest 39.4

Udostępnij:
social social