Słowniczek / Glosariusz

critical assessment (critical appraisal, critical review) – krytyczna ocena (krytyczna recenzja)

Ocena ryzyka błędu systematycznego, wyników oraz stosowalności dowodów.

Synonimy:

krytyczna recenzja

Pełne objaśnienie:

Krytyczna ocena jest systematyczną i jednoznaczną oceną ryzyka błędu systematycznego, wyników oraz stosowalności przeglądów systematycznych lub badań.

Udostępnij:
social social