Słowniczek / Glosariusz

controlled study – badanie kontrolowane

Badanie z dwiema lub większą ilością grup porównawczych leczenia.

Pełne objaśnienie:

Istnieje wiele rodzajów badań kontrolowanych, w tym: badania randomizowane (czasami nazywane randomizowanymi, kontrolowanymi badaniami klinicznymi), nierandomizowane badania kliniczne, badania kohortowe, badania kliniczno-kontrolne oraz kontrolowane badania typu “przed/po”.

Czasami termin badanie kontrolowane jest używany jedynie w odniesieniu do badań, w których badacze przypisali uczestników do grup porównawczych leczenia; czasami badanie kontrolowane jest używane jedynie w odniesieniu do badań, w których wykorzystano alokację nielosową.

Zobacz również

badanie porównawcze

Udostępnij:
social social