Słowniczek / Glosariusz

contamination – kontaminacja

W porównaniach kuracji nieumyślne zastosowanie danej kuracji przypisanej do jednej grupy porównawczej u osób z innej grupy porównawczej.

Pełne objaśnienie:

W badaniu, w którym jedna grupa porównawcza otrzymuje leczenie, na przykład określony rodzaj porady lub operację, a druga grupa porównawcza nie otrzymuje leczenia, kontaminacja pojawia się, kiedy osoby przydzielone do grupy nie otrzymującej leczenia otrzymują je lub, gdy osoby przydzielone do grupy otrzymującej leczenie nie otrzymują go.

Czasami w badaniach z randomizacją klastrową, aby zredukować ryzyko kontaminacji, do kuracji przydzielane są klastry (grupy) osób, a nie jednostki.

Zobacz również

badanie z randomizacją klastrową

Udostępnij:
social social