Słowniczek / Glosariusz

confounders (confounding factors) – czynniki zakłócające

W porównaniach kuracji wszelkie czynniki inne niż porównywane kuracje, które mogą mieć wpływ na mierzone skutki zdrowotne.

Pełne objaśnienie:

Zakłócanie odnosi się do różnic (w czynnikach prognostycznych lub kuracjach towarzyszących) pomiędzy grupami porównawczymi leczenia, innych niż porównywane kuracje.

Zakłócanie skutkuje zafałszowanymi szacunkami rezultatów.

Aby czynnik prowadził do zakłócania, musi on się różnić pomiędzy grupami porównawczymi leczenia i mieć wpływ na interesujący nas rezultat.

Przykład:

Przykładem może być wiek w kuracjach mających na celu poprawienie fizycznej zdolności poruszania się. Osoby starsze będą miały niższą mobilność niezależnie od stosowanej kuracji.

Zobacz również:

porównywanie podobnych elementów

Udostępnij:
social social