Słowniczek / Glosariusz

conflicts of interests (conflicting interests, vested interests) – konflikt interesów (sprzeczne interesy, interesy własne)

Interesy własne (finansowe lub naukowe), które mogą zagrażać obiektywności danej osoby w projektowaniu, realizacji lub interpretowaniu badań.

Synonimy:

sprzeczne interesy, interesy własne

Pełne objaśnienie:

Konflikt interesów może powodować brak obiektywności w projektowaniu, realizacji lub interpretacji badania, kiedy dana osoba lub organizacja może zyskać lub ucierpieć finansowo lub naukowo w zależności od wyników badania.

Zobacz również:

błąd interpretacji, błąd wybiórczego raportowania, błąd związany ze sponsorowaniem badania

Udostępnij:
social social