Słowniczek / Glosariusz

confidence region – obszar ufności

Obszar, w obrębie którego prawdopodobnie znajdują się rzeczywiste wartości dwóch lub więcej zmiennych.

Pełne objaśnienie:

Obszar ufności jest podobny do przedziału ufności, ale jest obliczany dla dwóch lub więcej zmiennych w tym samym czasie; na przykład różnica w kosztach i różnica w efektywności dwóch kuracji w analizie efektywności kosztów.
Gdyby zbiór pomiarów takich jak zmienne używane do szacowania inkrementalnego współczynnika efektywności kosztów był powtarzany wielokrotnie, a obszar ufności obliczany w ten sam sposób dla każdego zbioru pomiarów, to przez pewien procent czasu (zazwyczaj 95%) obszar ufności obejmowałby punkt przedstawiający rzeczywiste wartości kosztów i efektywności.

Zobacz również:

przedział ufności

Udostępnij:
social social