Słowniczek / Glosariusz

comparing like with like (group equivalence) – porównywanie podobnych elementów (równoważność grupy)

W porównaniach kuracji dopilnowanie, aby porównywane w badaniu grupy uczestników były do siebie jak najbardziej podobne pod wszystkimi względami z wyjątkiem porównywanych kuracji.

Synonimy:

równoważność grupy

Pełne objaśnienie:

Porównywanie podobnych elementów oznacza, że w porównaniach dwóch lub większej liczby kuracji, aby ocenić ich relatywne zalety, podejmowane są kroki mające zapewnić, że, na ile to możliwe, grupy porównawcze są takie same pod każdym względem z wyjątkiem porównywanych kuracji i różnic wynikających z przypadku.

Udostępnij:
social social