Słowniczek / Glosariusz

clinical equipoise – równowaga kliniczna

Pojęcie wyrażające brak wiedzy co do tego, że jedna z zapewnionych kuracji jest lepsza niż leczenie kontrolne lub inne leczenie interwencyjne.

Pełne objaśnienie:

Pojęcie wyrażające brak wiedzy co do tego, że jedna z zapewnionych kuracji jest lepsza niż leczenie kontrolne lub inne leczenie interwencyjne.

Równowaga: „Stan prawdziwej niepewności co do korzyści lub szkód, które mogą wyniknąć z różnych zabiegów leczniczych oraz różnych ekspozycji na leczenie. Stan równowagi jest wskazaniem do randomizowanego badania kontrolowanego, ponieważ brak jest obaw natury etycznej co do tego, czy dana kuracja jest lepsza dla danego pacjenta.”

Udostępnij:
social social