Słowniczek / Glosariusz

change in cost (incremental cost, difference in cost) – zmiana kosztów (koszt przyrostowy, różnica w kosztach)

Dodatkowy koszt, na przykład kuracji, w stosunku do określonego leczenia porównawczego.

Synonimy:

koszt przyrostowy, różnica w kosztach

Pełne objaśnienie:

Koszt przyrostowy leczenia to dodatkowe koszty (wykorzystanie środków) lub oszczędności związane z kuracją, w porównaniu do zwykłej opieki (lub “braku leczenia”), placebo lub innego leczenia.

Zobacz również:

koszt, inkrementalny współczynnik efektywności kosztów (ICER)

Udostępnij:
social social