Słowniczek / Glosariusz

causal association (causal relationship) – zależność przyczynowa (związek przyczynowy)

Zależność pomiędzy dwoma zmiennymi, w której zmiana w jednej zmiennej powoduje, że zachodzi też zmiana w drugiej.

Synonimy:

związek przyczynowy

Pełne objaśnienie:

W statystyce zależność oznacza, że istnieje związek pomiędzy dwiema zmiennymi lub dwoma czynnikami.
Obecność zależności lub związku nie musi koniecznie oznaczać przyczynowości (związku przyczynowego).
Zaobserwowanie prostej zależności pomiędzy dwoma zmiennymi – na przykład pomiędzy otrzymaniem konkretnego leczenia, a doświadczeniem określonego rezultatu – nie może zakładać, że oznacza ona, iż dana kuracja spowodowała dany rezultat. Zależność ta może odzwierciedlać efekty zafałszowań pochodzących od czynników zakłócających.

Przykład:

Na przykład, jeśli osoby, które postanawiają poddać się leczeniu maja lepsze rezultaty (np. mniej zawałów serca), to kurację wiąże się z rezultatem. Jednakże osoby, które zwracają się z prośbą o dane leczenie i je otrzymują mogą być zdrowsze i posiadać lepsze warunki życiowe niż osoby, które nie zabiegają o to leczenie i go nie otrzymują, więc pierwsza grupa osób uzyskuje lepsze rezultaty z tych powodów, a nie dzięki kuracji.

Zobacz również:

zależność

Udostępnij:
social social