Słowniczek / Glosariusz

average difference (mean difference) – przeciętna różnica (średnia różnica)

Różnica pomiędzy przeciętną wartością miary (np. wagi) w jednej grupie, a przeciętną wartością tej samej miary w innej grupie.

Synonimy:

średnia różnic

Pełne objaśnienie:

Rezultaty mierzone na skali ciągłej – takie jak ciśnienie krwi, waga, wiek, poziom cukru we krwi – w grupach porównawczych leczenia są często podsumowywane poprzez obliczanie przeciętnych lub średnich. Efekty leczenia są wówczas różnicą pomiędzy przeciętnymi dwóch grup porównawczych leczenia.

W meta-analizie średnia różnic lub średnia ważona różnic mogą się również odnosić do przeciętnego efektu w różnych badaniach. Waga przypisywana przeciętnej różnicy z każdego badania (tj. informacja jak duży wpływ ma każde badanie na ogólne wyniki meta-analizy) jest określana poprzez precyzję szacunku efektu.

Udostępnij:
social social