Słowniczek / Glosariusz

association (relationship, correlation) – zależność (związek, korelacja)

Związek pomiędzy dwoma zmiennymi w badaniu, np. pomiędzy otrzymaniem konkretnego leczenia, a doświadczeniem określonego rezultatu.

Synonimy:

związek, korelacja

Pełne objaśnienie:

Obecność zależności nie musi koniecznie oznaczać związku przyczynowego.
Zaobserwowanie prostej zależności pomiędzy dwoma zmiennymi – na przykład pomiędzy otrzymaniem konkretnego leczenia, a doświadczeniem określonego rezultatu – nie może zakładać, że oznacza ona, iż dana kuracja była siłą rzeczy odpowiedzialna za dany rezultat. Zależność ta może odzwierciedlać efekty zafałszowań pochodzących od czynnika zakłócającego.

Przykład:

Na przykład osoby, które zwracają się z prośbą o leczenie i je otrzymują mogą być zdrowsze i posiadać lepsze warunki życiowe niż osoby, które nie zabiegają o leczenie i go nie otrzymują, więc pierwsza grupa osób uzyskuje lepsze rezultaty z tych powodów, a nie dzięki kuracji.

Zobacz również:

przyczynowość

Udostępnij:
social social