Słowniczek / Glosariusz

allocation schedule concealment – utajnienie harmonogramu alokacji

Metody stosowane w celu zapobiegania wcześniejszej wiedzy o tym, którzy uczestnicy będą przydzieleni do których kuracji w badaniu.

Synonimy:

utajnienie kolejności alokacji, utajnienie alokacji

Pełne objaśnienie:

Utajnienie harmonogramu alokacji odnosi się do czynności podjętych po to, aby zapobiec wcześniejszej wiedzy o mających nastąpić alokacjach wśród osób przydzielających uczestników do grup porównawczych leczenia oraz wśród potencjalnych uczestników badania.

Nieutajnione harmonogramy alokacji mogą prowadzić do nieobiektywnych decyzji o spełnianiu przez badania eksperymentalne odpowiednich warunków lub o alokacjach do konkretnego leczenia (włączając w to placebo lub brak leczenia).

Udostępnij:
social social