Słowniczek / Glosariusz

allocation bias (assignment bias, selection bias) – błąd alokacji (błąd przydziału, błąd doboru)

Zafałszowanie wynikające ze sposobu w jaki uczestnicy badania zostali przydzieleni do grup porównawczych leczenia.

Synonimy:

błąd przydziału, błąd doboru

Pełne objaśnienie:

Błąd alokacji wynika z błędu systematycznego w tworzeniu grup porównawczych leczenia polegającego na tym, że grupy różnią się co do rokowań z powodu różnic w zmierzonych i niezmierzonych zmiennych prognostycznych; na przykład poprzez przydzielenie bardziej chorych pacjentów do jednej z kuracji.

Zobacz również:

zafałszowanie

Udostępnij:
social social