Słowniczek / Glosariusz

adherence – przestrzeganie zaleceń przyjmowania leków

Proces, w którym pacjenci przyjmują lekarstwa zgodnie z zaleceniami; posiada on trzy składowe: zainicjowanie, realizacja oraz wytrwałość, po których następuje zaprzestanie.

Synonimy:

przestrzeganie przepisanego dawkowania, stosowanie się do zaleceń

Pełne objaśnienie:

Poza obszarem badań używane jest również określenie “przestrzeganie zaleceń kuracji”, chociaż termin “przestrzeganie zaleceń terapeutycznych” jest stosowany bardziej powszechnie.

W tym kontekście przestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest stopniem, do którego pacjenci stosują się do zaleceń terapii lub stopniem, do którego pracownicy służby zdrowia przestrzegają zaleceń z wytycznych.

Udostępnij:
social social