Słowniczek / Glosariusz

acceptability – akceptowalność

Na ile leczenie / terapia / interwencja lub zalecenie jest/są akceptowane przez osoby, których dotyczą lub które wdrażają je w badaniach albo w praktyce.

Pełne objaśnienie:

Pacjenci / klienci / użytkownicy mogą nie uznawać interwencji za akceptowalną z różnych powodów, na przykład dlatego, że obciążenie związane z przechodzeniem terapii jest nie do przyjęcia. Z perspektywy populacji leczenie / terapia / interwencja lub zalecenie mogą być nieakceptowalne, ponieważ rozkład korzyści, szkód i kosztów, w krótszym lub dłuższym okresie, jest nie do przyjęcia, lub też z powodu dezaprobaty moralnej.

Zobacz również:

akceptowalny

Udostępnij:
social social