Konferencja Studenckich Kół Naukowych Filii AWF w Białej Podlaskiej

PRO EPB

Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 19.05.2021 odbyła się Konferencja Studenckich Kół Naukowych Filii AWF w Białej Podlaskiej. Ponad 30 prelegentów – studentów naszej uczelni brało czynny udział w dwóch panelach tematycznych I Panel Naukowy „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w   badaniach młodych naukowców – Sport i Wychowanie Fizyczne”oraz II Panel Metodyczno-Warsztatowy „Aktywność fizyczna. Zdrowie i sport w dobie pandemii”.

Jako członkowie koła naukowego DOMS, mieliśmy możliwość zaprezentowania, w panelu naukowym, tematu „Pro Evidence Based Practise”. Opiekę nad naszym występem sprawowała opiekun koła dr Martyna Jarocka. 

PRO EPB

Tematem przewodnim naszej prezentacji, było upowszechnienie wiedzy o projekcie „PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej”, który ma za zadanie dostarczanie narzędzi do zwiększania swojej wiedzy o opiece zdrowotnej, ułatwia wybór najlepszej terapii dostosowanej do konkretnego przypadku i pomaga wprowadzić procedury oparte na sprawdzonych dowodach naukowych do codziennej praktyki zawodowej.

Ponadto upowszechniliśmy wiedzę na temat PEDro – Physiotherapy Evidence Database – bezpłatnej bazie danych, zawierającej ponad 50 000 badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych, które oceniają interwencje fizjoterapeutyczne oraz nasz wkład w tłumaczenie tej strony. Wspomnieliśmy o sieci studentów z całego świata Studenci 4 Best Evidence (S4BE), którzy chcą dowiedzieć się więcej o opiece zdrowotnej opartej na faktach.

Opowiedzieliśmy o V Europejskim Kongresie Edukacji Fizjoterapii, oraz stworzonym z tego wydarzenia raporcie.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w konferencji. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, z którego wynieśliśmy ogrom wiedzy i doświadczenia oraz dużo pozytywnych wrażeń.

Udostępnij:
social social