Nasze publikacje

„EvidenceBasedPractice: dlaczego i po co”

O fizjoterapii opartej na dowodach naukowych z dr. hab. Maciejem Płaszewskim, prof. AWF, rozmawia dr n. biol. Zbigniew Wroński, wiceprezes KRF ds. nauki i kształcenia.

„BM, EBP, praktyka oparta na faktach, praktyka oparta na dowodach, na badaniach naukowych? Co właściwie oznaczają te terminy?

To pokrewne terminy. W dużym skrócie i uproszczeniu mają wskazywać na wykorzystywanie najlepszych dowodów naukowych w podejmowaniu decyzji w praktyce zawodowej. Różne wersje tego samego szerokiego określenia (EBM czy EBP) wzięły się jak sądzę z dwóch względów. Ewolucji samej idei – od medycyny, przez jej dziedziny (np. evidence based psychiatry), pielęgniarstwo i inne zawody ochrony zdrowia (np. evidence based nursing, occupational therapy), do terminów bardziej pojemnych, wspólnych i uniwersalnych – evidence based health care (EBHC), evidence based practice i także szerzej, poza ochronę zdrowia – evidence based administration, education i inne. Ale jest też inna kwestia – samego tłumaczenia terminu „evidence”.

(„Głos Fizjoterapeuty” nr 13, 4/2020, str. 32-35)

Udostępnij:
social social