Nasze publikacje

COVID-19: EvidenceBasedPractice, nowoczesne i aktualne rekomendacje, koronasceptycyzm i kryzys zaufania do nauki

Najnowszy artykuł na łamach „Głosu Fizjoterapeuty”.

„Pandemia uwypukliła występującą od lat zadziwiającą polaryzację – niebywały rozwój nauki i rozwój praktyki opartej na nauce, ale także rozkwit zjawisk zaprzeczania nauce. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia i nauki są zachęcani do prowadzenia w duchu społecznej odpowiedzialności systematycznych działań edukacyjnych dla ograniczania groźnych dla zdrowia publicznego postaw i zachowań zaprzeczania pandemii i kontestacji zasad bezpieczeństwa.”

(„Głos Fizjoterapeuty” nr 4. spec, 2020, str. 39-42)

Zobacz też

Udostępnij:
social social