Nasze publikacje

Badanie metodami mieszanymi

Badanie metodami mieszanymi jest badaniem, które wykorzystuje więcej niż jedną metodę badań, zazwyczaj łącząc metody ilościowe i jakościowe.
Na przykład czasopismo International Journal of Obesity opublikowało artykuł na temat pracy, w której wykorzystano system metod mieszanych, aby zrozumieć doświadczenia studentów uniwersytetów związane ze zmianami ich wagi. Badanie wykorzystywało dwie odmienne metody:

  1. Badanie podłużne, zbierające dane ilościowe na temat studentów
  2. Seria grup fokusowych (badanie jakościowe) z niektórymi studentami, którzy wzięli już udział w badaniu podłużnym

Badacze używają metod mieszanych, aby zrozumieć problem dogłębniej i bardziej precyzyjnie, niż byliby w stanie korzystając z tylko jednej metody.

  • Ulepszanie badań – badania ilościowe pomagają dokonywać pomiarów, podczas gdy metody jakościowe pomagają nam zrozumieć zagadnienia, a więc metody mieszane umożliwiają nam zarówno pomiary, jak i zrozumienie zagadnień, korzystając z unikalności i mocnych stron obydwu podejść.
  • Potwierdzanie badań – ponieważ w przypadku każdej metody badań istnieje ryzyko błędu, wykorzystywanie więcej niż jednej metody pozwala nam potwierdzić, że nasze wyniki są prawidłowe. Jeśli wykorzystane metody dają zbliżone wyniki, możemy być bardziej pewni, że te wyniki są prawidłowe. Proces ten nazywa się triangulacją.

Narzędzie do Zrozumienia Badań Dotyczących Tematyki Zdrowotnej nadaje się najbardziej do analizowania badań wykorzystujących tylko jedną metodę. Jednakże, jeśli badanie, którym są Państwo zainteresowani wykorzystuje więcej niż jedną metodę, nadal możecie Państwo z tego narzędzia skorzystać. Spróbujcie Państwo zastosować to narzędzie raz dla każdej metody wykorzystanej w badaniu. Na przykład, jeśli badanie wykorzystuje badanie ilościowe i jakościową metodę etnograficzną, można skorzystać z narzędzia raz podążając ścieżką ilościową oraz ponownie podążając ścieżką jakościową.

Udostępnij:
social social