Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmujemy się sprawami studentów, uczelni i naukowców.

Prowadzimy politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowujemy strategiczne rozwiązania, dbamy o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspieramy rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Odpowiadamy za sprawy środowiska akademickiego – studentów, doktorantów i naukowców. Dbamy o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Poprzez programy i inicjatywy wspieramy naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, rozwoju karier i prowadzenia nowatorskich badań. Realizacja tych zamierzeń to także cel Konstytucji dla Nauki – reformy powstałej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim.

Strona MNiSW

Udostępnij:
social social