O korzystaniu z badań naukowych – przewodnik

O korzystaniu z badań naukowych

Badania ankietowe i kwestionariusze - zadawanie właściwych pytań

Badacze, zadając uczestnikom badania pytania, czy to w formie wywiadu, sondażu lub innej, muszą się nad nimi dokładnie zastanowić, a także nad tym, jak dobre dane dzięki nim uzyskają...

Czy niektóre rodzaje dowodów są inne niż wszystkie?

Badacze wykorzystują różne rodzaje badań, aby odnieść się do różnych rodzajów pytań. Na przykład, jeśli badacz chce się dowiedzieć jak skuteczne jest leczenie w konkretnych warunkach, randomizowane badanie kontrolowane może być najbardziej odpowiednim sposobem na znalezienie wiarygodnej odpowiedzi. Jeśli jednak badacze chcą poznać dogłębnie informacje na temat tego co pacjentom się podoba i nie podoba w leczeniu, bardziej odpowiednie mogą być badania jakościowe...

Medycyna, praktyka oraz polityka oparte na dowodach naukowych

Medycyna oparta na dowodach naukowych, praktyka oparta na dowodach naukowych oraz polityka oparta na dowodach naukowych (Evidence-based Medicine, Evidence-based Practice, Evidence-based Policy) są terminami używanymi do opisywania podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe, zamiast o subiektywne opinie lub inne czynniki mogące mieć wpływ na te decyzje…

Jak czytać artykuł naukowy

Artykuły naukowe wydają się być skomplikowane, ale zazwyczaj są zbudowane w oparciu o dość uniwersalny szablon. Kiedy zrozumie się ten szablon, same artykuły stają się również łatwiejsze do zrozumienia...

Naukowa niepewność

Kiedy liczymy na to, że nauka odpowie na pytania o otaczającym nas świecie, często oczekujemy, że te odpowiedzi będą jednoznaczne i pewne. Jednakże, niepewność jest normalną częścią nauki. Może się to wydawać bardzo frustrujące, kiedy chcemy poznać konkretną odpowiedź, co do na przykład tego, jaką terapię powinno się zastosować albo czy nasze ulubione jedzenie jest dla nas zdrowe, albo czy dana ustawa powinna być wprowadzona ponieważ poprawi zdrowie społeczeństwa…

Jak funkcjonują wiadomości dotyczące nauki w mediach

Rzetelne relacje dotyczące nauki powinny być precyzyjne oraz powinny zawierać wnioski z badań w odpowiednim kontekście. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Czasami wiadomości dotyczące nauki są relacjonowane w sposób, który ma przyciągać uwagę, a nie precyzyjnie przekazywać informacje naukowe. Może to prowadzić do sytuacji, w której ludzie tracą zaufanie do nauki, ponieważ może się wydawać, że „jednego dnia stwierdza jedno, a drugiego dnia co innego”…

Udostępnij:
social social