Dołącz

propozycja dla osób / grup (np. zespołów, studenckich kół naukowych) dołączenia do projektu – do omówień / streszczeń, udziału w badaniu, oceniania prac – podanie zakresu i kryteriów udziału