Zrozumienie badań dotyczących tematyki zdrowotnej

Narzędzie do zrozumienia badań dotyczących tematyki zdrowotnej

Zadawanie właściwych pytań

Badacze, zadając ludziom pytania w ramach badań, w formie wywiadu, sondażu lub innej, muszą się nad nimi dokładnie zastanowić, a także nad tym jak dobre dane dzięki nim uzyskają.

Oto trzy przykłady tego jak źle dobrane pytania mogą zaszkodzić jakości badan:

Pytania zamknięte:

 • W kwestionariuszach wywiadu zazwyczaj zadawanych jest kilka pytań zamkniętych.
 • Pytania zamknięte wymagają od osoby wypełniającej kwestionariusz (respondenta) wybrania odpowiedzi z wcześniej ustalonej listy.
 • Jeśli badacze nie dobiorą możliwych odpowiedzi na pytania zamknięte uważnie, mogą uniemożliwić respondentom wyrażenie tego co naprawdę myślą oraz mogą spowodować wybranie przez nich odpowiedzi, z którymi nie do końca się zgadzają.

Pytania naprowadzające:

 • Sposób sformułowania pytania może wpływać na odpowiedzi uczestników badania. Oto przykłady dwóch bardzo odmiennych sposobów zadania tego samego pytania:
 • Co sądzi Pani/Pan na temat zakładanego przez rząd dziennego poziomu spożycia warzyw i owoców?
 • Czy ma Pani/Pan wątpliwości co do tego czy zakładany przez rząd dzienny poziom spożycia warzyw i owoców może być osiągnięty?
 • Ponieważ sposób zadawania pytań może wpływać na respondentów, badacze muszą uważać na to jak je formułują.
 • Jeśli czytacie Państwo badanie w formie sondażu lub wywiadu, proszę sprawdzić czy osoby zbierające informacje załączyły kopię zadanych pytań i zastanowić się czy te pytania mogły naprowadzić respondentów na konkretne odpowiedzi.

Ujawnianie opinii osoby zbierającej informacje:

 • Ważne jest, aby badacze, na ile to możliwe, nie ujawniali w badaniu swoich własnych opinii.
 • Osoby zbierające informacje ryzykują ujawnieniem swoich opinii poprzez sposób formułowania pytań, szczególnie w przypadku wywiadów jakościowych w formie bardziej swobodnej rozmowy.
 • Uczestnicy badania czasami podają odpowiedzi, które ich zdaniem badacze chcieliby usłyszeć.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: pdf czytaj więcej
Udostępnij:
social social