Populacje i próby badawcze

W badaniach słowo populacja ma konkretne znaczenie. Populacja to wszyscy ludzie (czy też zwierzęta, rośliny lub cokolwiek innego), którymi interesują się badacze w celu ich poznania. Populacja może być szeroka, na przykład wszystkie osoby na świecie lub w danym kraju, lub może być węższa, na przykład wszystkie kobiety powyżej 60-go roku życia w danym mieście lub każda osoba z mukowiscydozą w konkretnym szpitalu.

Badacze są zainteresowani pozyskaniem wiadomości na temat populacji, ale w większości przypadków badanie każdej osoby w danej populacji zajęłoby zbyt wiele czasu, kosztowałoby zbyt dużo lub byłoby niemożliwe. Zamiast badania całej populacji badacze analizują mniejsze próby osób z populacji, którą są zainteresowani. Jeśli badacze analizują próbę osób, która jest bardzo podobna do przekroju osób w obrębie danej populacji, mogą wykorzystać tę próbę do sformułowania uogólnień na temat konkretnej populacji. Próba, która jest wystarczająco podobna do danej populacji pod każdym istotnym względem nazywana jest próbą reprezentatywną.

Na przykład, aby określić wskaźnik masy ciała mężczyzn w przedziale wiekowym 26-30 w Wielkiej Brytanii, badacze mogliby przeanalizować próbę 1000 brytyjskich mężczyzn w tym wieku. Jeśli próba jest reprezentatywna, badacze mogą użyć swoich wyników do sformułowania wniosków na temat większej populacji.

Istnieje wiele różnych sposobów dobierania prób badawczych, z których każda posiada swoje zalety i wady. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, proszę zapoznać się z metodami doboru próby badawczej.

Udostępnij:
social social