Medycyna, praktyka oraz polityka oparte na dowodach naukowych

Medycyna oparta na dowodach naukowych, praktyka oparta na dowodach naukowych oraz polityka oparta na dowodach naukowych są terminami używanymi do opisywania podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe zamiast o subiektywne opinie lub inne czynniki mogące mieć na te decyzje wpływ.

Gdyby służba zdrowia zdecydowała się na używanie nowego leku, ponieważ miała dobre relacje z firmą, która wyprodukowała ten lek, taka decyzja nie byłaby oparta na dowodach. Jednakże, gdyby wykorzystała przegląd systematyczny rygorystycznych badań klinicznych, aby sprawdzić, czy lek jest bezpieczny, skuteczny i przystępny cenowo, wtedy użycie tego nowego leku byłoby przykładem medycyny opartej na dowodach naukowych.

Medycyna i praktyka oparta na dowodach naukowych.

Placówki świadczące usługi medyczne również nie zawsze podejmują decyzje w oparciu o dowody naukowe. Czasami placówki służby zdrowia zapewniają formy leczenia, których skuteczność nie została udowodniona w badaniach klinicznych. Na przykład, lekarz mógłby przepisywać antybiotyki z powodu presji pacjentów, mimo że mogłyby one nie być klinicznie niezbędne. Wykorzystywanie dowodów naukowych jest ogólnie najlepszym sposobem podejmowania decyzji, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i politykę zdrowotną, ale istnieją tu też pewne ograniczenia. Na przykład, niektórych form leczenia, które mogłyby być bardzo przydatne, może się nie dać przetestować przy pomocy badań klinicznych. W dodatku, przeprowadzenie, opublikowanie, zebranie oraz dokonanie przeglądu badań klinicznych może trwać długo, co oznacza, że przydatne metody leczenia mogą być opóźnione. Pomimo tych ograniczeń medycyna oparta na dowodach naukowych jest ogólnie uważana za najlepszy sposób podejmowania decyzji medycznych.

Aby znaleźć więcej informacji na temat medycyny opartej na dowodach naukowych, proszę odwiedzić Centrum Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych [odnośnik do innej strony].

Rządy i polityka oparta na dowodach naukowych

Rządy nie zawsze opierają decyzje na dowodach naukowych, ponieważ politycy biorą pod uwagę inne czynniki, takie jak ich polityczne ideologie lub to jaka będzie ich zdaniem reakcja wyborców na daną politykę. W dodatku, na polityków często wywierają nacisk potężne grupy reprezentujące interesy korporacji.

Polityka oparta na dowodach naukowych często wydaje się prosta, ale staje się skomplikowana, kiedy próbujemy ją zastosować w prawdziwym życiu. Na przykład w dyskusjach toczonych w Wielkiej Brytanii na temat uregulowań prawnych dotyczących e-papierosów, poszczególni badacze zajmujący się tematyką zdrowotną opowiadali się za bardzo różnymi podejściami do tematu. W tym przypadku, badacze zajmujący się tematyką zdrowotną, którym przyświecają te same cele poprawy stanu zdrowia i którzy mieli dostęp do tych samych dowodów, doszli do różnych wniosków. Można zasugerować, że polityka nigdy nie może być całkowicie oparta na dowodach, ponieważ, jak obiektywni byśmy się nie starali być, nasze indywidualne i kulturowe wartości wpływają na to jak interpretujemy dostępne dowody.

Udostępnij:
social social