Słowniczek / Glosariusz

low certainty of the evidence – niska pewność dowodów

Badanie dostarcza pewne wskazania co do prawdopodobnego efektu. Jednakże prawdopodobieństwo tego, że rzeczywisty rezultat będzie znacząco inny jest wysokie.

Synonimy:

niska pewność co do szacowanego rezultatu, niska jakość dowodów, niska siła dowodów

Pełne objaśnienie:

Niska pewność dowodów oznacza, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie na tyle inny od tego, czego dowiedziano się z badania, aby mógł wpłynąć na decyzję.

Oceny pewności dowodów są oparte na czynnikach, które ją obniżają (ryzyko błędu systematycznego, niekonsekwencja, niejednoznaczność, nieprecyzyjność oraz błąd wybiórczego raportowania) oraz czynnikach, które ją zwiększają takich jak dramatyczne efekty leczenia.

Niska pewność dowodów ma miejsce, wtedy gdy istnieje jeden lub więcej czynników, które obniżają pewność dowodów do tego stopnia, że prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie znacząco inny jest wysokie.

Zobacz również:

pewność dowodów, GRADE

Udostępnij:
social social