Słowniczek / Glosariusz

false positive test result (duplicate) – wynik testu fałszywie pozytywny (duplikat)

W przypadku testów, wynik fałszywie pozytywny ma miejsce, kiedy wynik testu indeksowego jest pozytywny, natomiast wynik referencyjnego testu standardowego jest negatywny.

Pełne objaśnienie:

W badaniu dokładności testu diagnostycznego wynik testu fałszywie pozytywny oznacza, że oceniany test (test indeksowy) nieprawidłowo wskazał, iż uczestnik badania posiadał chorobę docelową, podczas gdy, na podstawie referencyjnego testu standardowego, osoba ta w rzeczywistości nie miała tej choroby.

Zobacz również:

test fałszywie ujemny, test prawdziwie ujemny, test prawdziwie dodatni

Udostępnij:
social social